Matematika

Ponoříte se do hlubin vyšší matematiky. Diferenciální rovnice umožní popsat spojité jevy v přírodě. Jsou jazykem, ve kterém se dají zformulovat fyzikální zákony precizně. Jejich řešením pak získáme předpověď chování zkoumaných systémů. Víte, že Newtonův zákon je vlastně diferenciální rovnice? Statistika umožní popsat kolektivní chování složitých systémů jak v přírodě tak v lidské společnosti. Numerická…

Read More

Fyzika

Poznáte tajemství fyziky. Praha má ve fyzice velkou tradici. Mechanika popisuje pohyb hmoty, a to jak idealizovaných bodů, tak reálných těles, tekutin, elektromagnetického pole i záření. Je proto nezbytnou k pochopení jevů kolem nás. Víte, že podobné rovnice (Hamiltonovy kanonické) popisují jak pohyb částic a paprsků světla, tak kmitání struny na kytaře? Mechanika se dá…

Read More

Počítačové metody

Naučíte počítač skutečně „počítat“. Programování je dnes nezbytnou dovedností vědce i vývojáře. Naučíte se používat různé jazyky a přístupy vhodné jak pro vědeckou práci tak pro technickou praxi. Programováním to však nekončí. Fyzikální a matematické rovnice se naučíte pomocí počítače řešit různými metodami. Paralelizací (např. na Karlínském clusteru výše) pak dosáhnete vysoké rychlosti výpočtu. Zpracováním…

Read More