Poznáte tajemství fyziky.

Praha má ve fyzice velkou tradici.

Mechanika popisuje pohyb hmoty, a to jak idealizovaných bodů, tak reálných těles, tekutin, elektromagnetického pole i záření. Je proto nezbytnou k pochopení jevů kolem nás. Víte, že podobné rovnice (Hamiltonovy kanonické) popisují jak pohyb částic a paprsků světla, tak kmitání struny na kytaře? Mechanika se dá vidět jako důsledek geometrie. Opravdu.
  • Termodynamika ukazuje, že procesy kolem nás jsou nevratné. Stárneme, věci se rozbíjejí, teplo proudí z teplejěího tělesa na studenější, složité věci se rozpadají na jednodušší a informace se ztrácí. Přesto však vznikají nové komplexní struktury a informací je čím dál více. Jak je to možné?

Johanens Kepler říkal, že kde je hmota, tam je geometrie. Albert Einstein zase říkal, že jediná fyzikální teorie, o které je přesvědčen, že nebude nikdy překonána, je termodynamika.