Garant oboru:

Josef Málek: malek@karlin.mff.cuni.cz

Kontaktní osoby:

Adresa oddělení

Matematický ústav Univerzity Karlovy
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Sokolovská 49/83, 186 75 Praha 8