Fyzika

Poznáte tajemství fyziky. Praha má ve fyzice velkou tradici. Mechanika popisuje pohyb hmoty, a to jak idealizovaných bodů, tak reálných těles, tekutin, elektromagnetického pole i záření. Je proto nezbytnou k pochopení jevů kolem nás. Víte, že podobné rovnice (Hamiltonovy kanonické) popisují jak pohyb částic a paprsků světla, tak kmitání struny na kytaře? Mechanika se dá…

Read More