Ponoříte se do hlubin vyšší matematiky.

  • Diferenciální rovnice umožní popsat spojité jevy v přírodě. Jsou jazykem, ve kterém se dají zformulovat fyzikální zákony precizně. Jejich řešením pak získáme předpověď chování zkoumaných systémů. Víte, že Newtonův zákon je vlastně diferenciální rovnice?
  • Statistika umožní popsat kolektivní chování složitých systémů jak v přírodě tak v lidské společnosti.
  • Numerická matematika slouží k řešení rovnic, které jsou příliš složité, než aby šly vyřešit na papíře. To jsou ovšem téměř všechny rovnice popisující reálné systému. Díky numerické matematice naučíte počítač skutečně „počítat“.