Matematické modelování je nový mezioborový studijní program spojující matematiku, fyziku a výpočty na počítačích. Proč obecně studovat matematické modelování? Odpovědi absolventů magisterského a doktorského programu najdete zde. Následuje malá ochutnávka.


Simulace tečení roztaveného skla pecí.

Simulace supertekuté fontány.

Baví vás matematika? Fyzika je velkým zdrojem inspirace pro matematiku. Baví vás fyzika? Matematika je jazykem i způsobem myšlení ve fyzice. Chcete se naučit používat počítač ke skutečnému počítání, a vidět tak praktické důsledky matematiky a fyziky?

Důkladně porozumět procesům v přírodě a lidské společnosti znamená popsat tyto procesy pomocí matematických modelů. Vzniklé matematické rovnice je pak třeba analyzovat a řešit pomocí počítačových metod. Pro úspěšné modelování je tedy nutné mít nejen hlubokou znalost fyziky a matematiky, ale také umět používat současné počítačové nástroje. Cílené spojení matematiky, fyziky a informatiky v bakalářský studijní program je výjimečné ve světovém měřítku.Simulace kulečníku ve vodě 2D.

Simulace kulečníku ve vodě 3D animace.


Simulace válcování asfaltu.

Absolventi najdou uplatnění v těch oborech lidské činnosti, které staví na používání matematických modelů. Uplatní se jak ve studiu v navazujících magisterských programech, tak ve výzkumných a vývojových firmách, v akademické i komerční sféře.